Print

The students of Padua College of Commerce and Management will be presenting a Bible-adapted play – ‘Adanv ani E’v’ (Adam & Eve), at the 172nd Monthly Theatre, at Kalaangann, on Sun., Apr. 3, 2016, at 6.30 p.m..

The play, originally written by Fr Cyril Desbruslais, has been translated into Konkani by Fr Alwyn Serrao and is directed by Christopher D’Souza Neenasam.

Entry free. All are invited. 

172ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ

ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’, ಎಂಬ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕವನ್ನು, ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 2016ರಂದು, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 172ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿರುವರು. 

ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಫಾ| ಸಿರಿಲ್ ದೆಬ್ರುಲೆರವರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಫಾ| ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊರವರು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಮ್ ಇವರು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ.