Print

May 17, 2017: Mandd Sobhann, in association with its dance wing – Nach Sobhann, is organising a 3-days’ Residential Dance Workshop, titled ‘Nach-Nritya-Dance’, on May 26, 27 & 28, at Kalaangann.

Eminent trainers will be teaching various dance forms. They are –

1.    Elton Mascarenhas (Movie Hero / Choreographer – Nach Baliye, Jhalak Dikhlaja fame) will be training in filmy.
2.    Rami Nair, Bengaluru (Dance Director / Choreographer) will be teaching the Latino dance forms.
3.    Vidushi Vani Rajagopal (Dance Trainer / Choreographer) will be teaching ‘Navarasas’ and basic Bharatnatyam.
4.    Eric Ozario (proponent of the Baila dance form) will be teaching baila, manddo and other Konkani dance forms.

Anyone above 12 and genuinely interested in dancing may contact Kalaangann and register their names – Ph: 0824-2230489/2232239.
--------------------

(Scroll down to view photo...)

 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ - ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ತಂಡ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಮೇ 26, 27 ಹಾಗೂ 28ರಂದು, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, 3 ದಿನಗಳ ವಸತಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರು ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿರುವರು –

1.    ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ / ‘ನಚ್ ಬಲಿಯೆ’, ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾಜಾ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಫಿಲ್ಮಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವರು.
2.    ರಮಿ ನಾಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಲ್ಯಾಟಿನೊ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವರು.
3.    ವಿದುಶಿ ವಾಣಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ನೃತ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ‘ನವರಸ’ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು.
4.    ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಬಾಯ್ಲಾ ನೃತ್ಯದ ಪೆÇೀಷಕರು) ಕೊಂಕಣಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ - ಬಾಯ್ಲಾ, ಮಾಂಡೊ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವರು.

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರೂ ಕಲಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು - ಫೆÇೀನ್: 0824-2230489/2232239.
--------------------

 

ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ - ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮಾಯ್ 26, 27 ಆನಿ 28ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ವಿವಿಧ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೆ -

1.    ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ / ‘ನಚ್ ಬಲಿಯೆ’, ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾಜಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಚ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
2.    ರಮಿ ನಾಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಲ್ಯಾಟಿನೊ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
3.    ವಿದುಶಿ ವಾಣಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ನಾಚ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ‘ನವರಸ’ ಆನಿ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಲಿ.
4.    ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಚೊ ಪೆÇೀಶಕ್) ಬಾಯ್ಲಾ, ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.

ನಾಚಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, 12 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಯೆತಾ - ಫೆÇೀನ್: 0824-2230489/2232239.
--------------------