Print

June 6, 2017: Mandd Sobhann’s 186th Monthly Theatre was presented on June 4, 2017, at Kalaangann.

Kalakul Theatre Repertory presented an experimental play titled ‘1+1=1’, which comprised of Chafra’s ‘Vishentiche Bhav’, and a skit titled ‘Att Fo’tti’ written by Fr. Alwin Serrao. This experiment directed by Christopher D’souza, Neenasam, was the last of the four plays presented by Kalakul this year.

 

 

 

 

 

ವರದಿ : 186ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ
-----------

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ, ಕಲಾಕುಲ್, ಜೂನ್ 4, 2017ರಂದು, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 186ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ‘1+1=1’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾರವರ ನಾಟಕ ‘ವಿಶೆಂತಿಚೆ ಭಾವ್’ ಹಾಗೂ ಫಾ. ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ಆಟ್ ಫಟಿ’ ನಾಟಕ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಲಾಕುಲ್ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು.

 

 

 

 

 

ವರ್ದಿ : 186ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ
-----------

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಜೂನ್ 4, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 186ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ – ‘1+1=1’ ಮ್ಹಣ್ಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ವಿಶೆಂತಿಚೆ ಭಾವ್’ ಆನಿ ಫಾ. ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಚೊ ‘ಆಟ್ ಫಟಿ’ ನಾಟಕ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪ್ರಾಯೋಗಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.