Aug. 05, 2017: Aangann Konknnechem, Riyadh, Saudi Arabia will be presenting Roshan Rodrigues’ First Musical Show titled ‘Ashelom’ at Mandd Sobhann’s 188th Monthly Theatre, on Sun., Aug. 6, 2017, at 6.30 p.m., at Kalaangann.

‘Voice of Arabia’ Roshan Rodrigues, ‘Pride of Arabia’ Venessa Saldanha, Nelson Louis, Jean Braggs, Disha Pasanna, Loy Saldanha, Arun Palimar, Aldreena Diya Rodrigues will be presenting songs composed by Roshan Rodrigues and will be backed by Band Charitra. There will be dances by Nach Sobhann and comedy by Carol, Roshan and the Saudi Kalakar team. Sarita D’Souza will be compeering the show.

Admission free. All are invited.


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ : 188ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ
---------

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇವರು ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‍ರವರ ‘ಆಶೆಲೊಂ’ - ಪ್ರಥಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ 188ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಗಸ್ಟ್ 6, 2017ರಂದು, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಲಿರುವರು.

‘ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ‘ಪ್ರೈಡ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಲುವಿಸ್, ಜೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ದಿಶಾ ಪಸನ್ನಾ, ಲೊಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಅರುಣ್ ಪಾಲಿಮಾರ್, ಎಲ್‍ಡ್ರೀನಾ ದಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‍ರವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿರುವರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿರುವುದು. ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯವಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರಲ್, ರೋಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವರು. ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿರುವರು.

ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ.

----------

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626