Sept 13, 2017: Shri Louis J. Pinto has been re-elected as the President of Mandd Sobhann for the term 2017-18.

Shri Louis J. Pinto

The 30th Annual General Body Meeting of Mandd Sobhann was convened on Sep. 3, 2017, at Kalaangann, in which the Annual Report and the audited statement of accounts were presented, discussed and approved. The new Executive Committee was elected.

The Office Bearers for the year 2017-18 elected at the First Executive Committee Meeting on Sep. 12, 2017, are as follows –

Gurkar                            -     Shri Eric Ozario
President                        -     Shri Louis J. Pinto
Co-ordinator                    -     Shri Stany Alvares
Vice-President                 -     Shri U. Prakash Shenoy
Secretary                        -     Shri Kishore Fernandez
Treasurer                         -     Shri Arun Raj Rodrigues
Joint-Secretary                 -     Smt. Irine Rebello
Public Relations Officer     -     Shri Naveen Lobo

 

In-charge

Konkani Museum     -     Shri Lawrence D’Souza
Pintur                      -     Shri Rony Crasta
Sumell                    -     Shri Sunil Monteiro
Kalakul                   -     Shri Victor Mathias
Nach Sobhann        -     Shri Alfred Bennis
Properties               -     Smt. Clara D’Cunha


Other members of the Executive Committee are:  Shri Roy Castelino, Shri Ronald Mendonca, Rev. Fr. Ramesh Naik Bandodkar (all ex-officio), Shri Narayan Kharvi, Shri Joel Pereira, Shri Sunil Siddi, Shri Lingappa Gowda and Smt. Harriet Vidyasagar.

----------------

2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ.

ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 3, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯೆ ಜೆರಾಲ್ ಮ್ಹಾಸಭೆಂತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ (audited) ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ. ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಿ.

ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 12, 2017ವೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆಂತ್ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ –

ಗುರ್ಕಾರ್                          -     ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                            -     ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ
ಸಂಯೋಜಕ್                     -     ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                       -     ಶ್ರೀ ಯು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                      -     ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಖಜಾನ್ದಾರ್                       -     ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                 -     ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ     -     ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ

 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್
--------

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಝಿಯಂ     -     ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ
ಪಿಂತುರ್                  -     ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ಸುಮೇಳ್                 -     ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ
ಕಲಾಕುಲ್                 -     ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್         -     ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್
ಆಸ್ತ್                       -     ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ

 

ಸಮಿತಿಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ : ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮಾ| ಬಾ| ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ (ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್-ಒಫೀಶಿಯೊ), ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿ, ಶ್ರೀ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್.

----------------
 

ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಇವರು 2017-18 ಅವಧಿಗೆ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪುನರ್ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2017ರಂದು, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 30ನೇ ಮ್ಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು (audited) ಮಂಡಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2017ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ –

ಗುರಿಕಾರ                      -     ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ                          -     ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ
ಸಂಯೋಜಕ                   -     ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ                     -     ಶ್ರೀ ಯು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                   -     ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಖಜಾಂಚಿ                       -     ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ               -     ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲೊ
ಲೋಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ     -     ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ

 

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
------

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಝಿಯಂ     -     ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ
ಪಿಂತುರ್                  -     ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ಸುಮೇಳ್                 -     ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ
ಕಲಾಕುಲ್                -     ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್        -     ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್
ಆಸ್ತ್                      -     ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ


ಸಮಿತಿಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು : ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ವಂ| ಫಾ| ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ (ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್-ಒಫೀಶಿಯೊ), ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿ, ಶ್ರೀ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್.
----------------

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626