Mar.02, 2018: Mandd Sobhann’s Kalakul Theatre Repertory will be presenting a Classical Konkani play, titled ‘Moaksh Bhavan’ at the 195th Monthly Theatre, on Sun., Mar. 4, 2018, at 6.30 p.m., at Kalaangann, Mangalore.

This play has been written & directed by Arunraj Rodrigues. Vikas Lasrado Kalakul has co-directed the play. Gurumurthy V. S. Neenasam and Alron Rodrigues will be providing music for the play.

All are invited. Entry free.ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ : 195ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ ಕಲಾಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಪರ್ಟರಿ, ‘ಮೋಕ್ಷ್ ಭವನ್’ ಎಂಬ ಕೊಂಕಣಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಟಕವನ್ನು, ರವಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2018 ರಂದು, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 195ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.

ಅರುಣ್‍ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಕಲಾಕುಲ್ ಸಹನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಎಸ್. ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.
---------------ಪತ್ರಿಕಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ : 195ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಕುಲ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ, 195ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ‘ಮೋಕ್ಷ್ ಭವನ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೊ ಅತ್ವೊಚ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2018 ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲಿ.

ಅರುಣ್‍ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಹನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಎಸ್. ನೀನಾಸಂ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್. ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

-----------

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626