ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 21.09.18 ವೆರ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ
2018-19 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ. 32 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಾ ಸಭೆರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಕೆಲಿ.

ಗುರ್ಕಾರ್ : ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಸಂಘಟಕ್ : ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ನವೀನ್ ಲೋಬೊ
ಖಜನ್ದಾರ್: ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ : ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸ್.

ಹೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್: ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಸುಮೇಳ್ : ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೆರೊ
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ : ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ
ಕಲಾಕುಲ್ ವಿ. ಎಸ್. ಗುರು ಮೂರ್ತಿ
ಐಪಿ ಸೆಲ್ : ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್
ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್: ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ
ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರ್ : ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್
ದಫ್ತರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ : ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಐಟಿ ಆನಿ ವಿಕ್ರೊ : ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಸಂಗೀತ್ ಆಧಾರ್ : ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪಿಸ್
ಗೋವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ದುಬಾಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ. ಆನಿ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಪಾತ್ರೊನ್ ಫಾ. ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ ಆನಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ತಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626