ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಭಾಷಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಆಜೂನ್ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 35 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆನಿ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ 7 ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಫಿಲ್ಮೋತ್ಸವ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ `ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ 2018 ದಶೆಂಬ್ರ್ 09 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ದಬಾಜಿಕ್ `ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚೊ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿಶೇಸ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ.

ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೋರ್ನಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲಿ ತರ್, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲಿಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲಿ. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ನೊರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಆನಿ ಥಿಯೊ, ನೊಲ್ವರ್ಟ್, ಸೆಮಿ, ಆಂಟನಿಯೊ, ಜೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿತಲೊ.

ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಕ್ಷತಾ ಭಟ್ ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಪ್ರೊ. ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೆ ತರ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗಡ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲೊ.

ಡಾ. ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶಿಕೇರ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್, ರಾಜೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಡಾ ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಗೊಂಯ್, ಜೊನ್ ಎಂ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಡೊಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಣಿತ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಟ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಗಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಲೆ. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ರೂ.25,000/- ಆನಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನ್ಯಾಸಾಚಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಜಾಕಿ ಶ್ರೊಫ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ಸೀಮಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ನಾಮಾಂಕನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಆಸಾತ್.

ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಅಶಿ ಆಸಾ :
1. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ : * ಅಂತು * ಕನೆಕ್ಷನ್ * ಸೊಫಿಯಾ
2. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ : * ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವಾ * ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ * ಕೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್
3. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್ : * ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ * ಜಾಕಿಶ್ರೊಫ್ * ಸುಜಯ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್
4. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ : * ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ * ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ * ಸೀಮಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್
5. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪೋಷಕ ನಟ್ : * ಚಿದಾನಂದ ಕಾಮತ್ * ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ * ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
6. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪೋಷಕ ನಟಿ : * ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ * ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ * ಸೋನಮ್ ಮೊರಾಜ್‌ಕರ್
7. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : * ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ * ಕೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ * ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ
8. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ : * ರಮಿತ್ ಮಹೇಶ್ * ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವಾ/ಜೊಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್/ಟೈರನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ * ವನೀಲ್ ವೇಗಸ್

ಅಬುದಾಭಿಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅಂತರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಿಸ್ನಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ) ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್, ನಗ್ದೆನ್ ಬಹುಮಾನಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ದುಬಾಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣ್ ವಿರುಪಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. (ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ನೀತು ಡಿಸೋಜ)

ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626