Print

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 205 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸುನಾಮಿ-2 ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ನೋರಿನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಗ್ತ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್, 2019 ಜನೆರ್ 06 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕುವೈಟಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಕಾ ಜೊಸೆಫ್ ಮತಾಯಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಪೋಷಕ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮತಾಯಸ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಬಬಿತಾ, ಜೋಶಾಲ್, ರೀನಾ, ಆಲ್ವಿನ್, ಆಂಜೆಲಿನ್, ವೆಲಿಟಾ, ಸ್ಟೀವನ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ಶರಣ್, ಲೋನಾ, ಲೆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ರಿಶಲ್ ಮೆಲ್ಬಾ ಹಾಣಿಂ ಉಡ್ತಿಂ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ರಾಜೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೊಯ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರೂಬನಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ದೋಸ್ತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಫೆರ್ಮಾಯಿ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಕಣಾಂ, ಹೆನ್ಸಿಲ್ ಫೆರ್ಮಾಯಿ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆ.

ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಆವಿಲ್ ನೈನಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ಮಾಯಿ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.