Print

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ 16.06.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸಾತ್ ವೇರ್ಸ್ ಆನಿ ತ್ರಿಕಾಲ್ ಮಾಂಡ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಖೆಲ್ ತರ್ಬೆತ್'ದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

*ಲಾವ್ದಾತೆ ದೋನ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ (ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್), *ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, *ಬಾರಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ, *ಉಘಡ್ ದಾರ್, *ಹ್ಯೆ ವ್ಹಡೆ ರಾತಿಚೆ, *ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಝರಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹೆ ವೇರ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ *ತ್ರಿಕಾಲ್ ಮಾಂಡೊ ಶಿಕಯ್ಲೊ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 80 ಜಣಾಂನಿ, ದೊನ್ಪರಾಂ 3.00 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ 6.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.