Print

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಣವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿ, ಉದ್ಕಾಚೆಂ ರೇಶನಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉದಕ್ ಉರಯಾ, ಉದಕ್ ಜಿರಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾರೆ ತೆರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳ್ತೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾ ಜಿರೊವ್ಣೆ ಲಗ್ತಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬೋರ್‌ವೆಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಕ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ.

ಉದಕ್ ಜಿರೊಂವ್ದಿ
ಉದಕ್ ಉರೊಂವ್ದಿ.