Print

ಆಜ್ (20.7.19) ಢೆಲ್ಲಿಚಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚಿ (1998-2013) ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ (81ವ) ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತುಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಿಕಾ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ 2010 ನವೆಂಬ್ರ್ 25 ಥಾವ್ನ್ ದಶೆಂಬ್ರ್ 19 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 25 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಹಾಮೇಳ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನಾಖಾಲ್ ಕೊನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ 24.10.2010ವೆರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಶೀಲಾ ಬಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾನ್ ಪೋಡ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ `ಪಾವ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಪಡ್ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆ ಕಳೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಒಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಡೊಲ್ಫಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಕೆಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಶೀಲಾ ಬಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾ.