Print

ಪಿವೈಸಿ (ICYM) ಗುರ್ಪುರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ 2019 ಜುಲಾಯ್ 27 ಆನಿ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಗುರ್ಪುರ್ ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗುನ್ ಚಡುಣೆಂ 100 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರಮುಖ್ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ 67 ಪದಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ತರ್ಬೆತೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಮಾಂಡೆ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ, ದೆಖ್ಣಿ, ದುಲ್ಪದಾಂ, ವೇರ್ಸ್, ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಗಾಣಿಂ ಶಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಪಿ.ವೈ.ಸಿ ಸಚೇತಕ್ ಜೆಫ್ರಿಯನ್ ತಾವ್ರೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.