Print

Sep 14 : ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್, 12.09.19 ವೆರ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ 57 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ವಿಶೇಷಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಾಲಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಆದಿಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪೂರ್ಣೇಶ್, ಸಿಂಧೂ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಆನಿ ದೀಪ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಲೆಂ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ದೀಪ್ತಿ ಆನಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ