Print

216 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 08.12.19 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. 

ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ದುಬಾಯ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕಲಾಕುಲ್ 9 ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೋರ್ ಚರಣ್‍ದಾಸ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತರ್ಜುನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆನಿ ಮನೀಶ್ ಕಲಾಕುಲಾನ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಭುಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಘಟಕ್ ನವೀನ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.

ವಿಜಯ್‍ದಾನ್ ದೆತಾ ಹಾಣೆಂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮುಳಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಹಬೀಬ್ ತನ್ವಿರಾನ್ ಜನಪದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ವಿಸ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್, 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಲಾ. ಶ್ಯಾನ್ ಬೆನೆಗಲಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಾಂವಾಡ್ತಿ ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಾಯ್‍ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಯ್ಲಾ.

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 01 ವೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲಲಿ ಮಾಂಚಿ ಪಾವ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ರದ್ಧ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಲಿ ತಿ ದಶೆಂಬ್ರ್ 08 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ @ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್