Print

2020 ಮಾರ್ಚ್ 01 ವೆರ್ ಪಣಜಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆರ್ಟ್ & ಕಲ್ಚರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ ಹಾಚೊ ಗೊಂಯ್ ಆಡಿಷನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ.

ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೋದ್ 3 ಇಂಟರ್'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಚಿಂ ವಿಜೇತಾಂ ಆಕಾಶ್ ತೆಲ್ಗು ಆನಿ ಕ್ವೀನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ- ನಿರ್ದೇಶನ್, ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂದ್ -ವೆದಿ ಸಜವ್ಣಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಶರಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಆನಿ ದಾಖಲಾತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.

ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಲ್ಲೊ ಬೊರಿಂ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ದಾಯ್ಜಿಟಿವಿಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ ತರ್, ರಾಬಿನ್ ಡಿ' ಪಿಯೆತ್ರೊ, ಟೊನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಅರ್ಥರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗೋವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಧಾಲೆ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಡಿಷನಾ ಥಾವ್ನ್ 15 ಚಲೆ ಆನಿ 15 ಚಲಿಯೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೆತಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಚ್ 15 ವೆರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಹಂತ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿ ಭಿತರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಿಸಿಟಿವಿಚೆರ್ ಸೋದ್- 5 ಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಸುರು ಜಾತಲೊ.