Print

 

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ 16 ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುನ್, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ನಾಚ್ ವಾ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಷಿಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಲೆ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ರು. 25,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸ್ವತಾ ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ಪೆನ್ ಹೆರಾಂನಿ ನಾಂವಾ ಧಾಡ್ಯೆತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾನ್‌ಯಿ ನಾಂವಾo ಸುಚವ್ಯೆತಾ. ಸಾಧನಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರೆಸವೆಂ ಅರ್ಜಿ ಕಲಾಂಗಣ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ 575016 ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ 30-09-2020 ಭಿತರ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಜೆ.