Print

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 230 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ 07-03-2021 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪಿಲಾತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ಮಾ ರೊನಿ ಸೆರಾವೊನ್ ಬರೊವ್ನ್, ಅರುಣ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕಿಂಗ್‍ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಆ್ಯಶೆಲ್, ಸವಿತಾ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ, ಸಂದೀಪ್, ಸುಜಯಾ, ಜೀವನ್, ವ್ರೀತನ್ ಆನಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಕೇರಿಕ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಸಾದರ್‍ಪಣಾವಯ್ರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.