Print

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ 231 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ "ತುಜೆವಿಣೆಂ" ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ 4.4.21 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯೆ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಸ್ಚೊ ದೊ. ಪಿ. ಎನ್. ವೇಗಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಗಾವ್ಪಿ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಖುನ್, ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚಿ "ತುಜೆವಿಣೆಂ" ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆಸವೆಂ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ, ಐವಿ ಡಿಸೋಜ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಲಿಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಆನ್ಸನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಳೊ ದಿಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಡೊ. ಬಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಾನ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಜೀ-ಮೇಜರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅಸುಲ್ಲೆಂ. ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ - ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಗಿಟಾರ್ - ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ಬಾಝ್ - ಫ್ಲೋಯ್ಡ್, ಟ್ರಂಪೆಟ್ - ದೀಪಕ್ ಶೊನ್, ಡ್ರಮ್ಸ್ - ಆಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಕೊಸ್ಟಿಕ್ - ಶೆಲ್ಡನ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಆಡ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ ತರ್, ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.