Print

ದಶೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್. 240 ಮ್ಹಯ್ನೆ ನಿರಂತರ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಶಿಂಖಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಳಾರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಗಜಾಲ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಮರ್ಣಾ ವರ್ಸುಗಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ 'ಟೊಮೆಟೊ', 'ಹಾಂಡೊ ಉಟ್ಲಾ' ಆನಿ 'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಕಿಣ್ಕುಳೊ', ಹೆ ತೀನ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗಡ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್ ಬರಿ, ಮಿನತೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್.

05 ದಶೆಂಬ್ರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6-30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ, ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ.