ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಖಳ್ 20 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ 240 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 05-12-2021 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತೆಂಕೊ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ `ತೆಂಕೊ ಅಭಿಯಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೋಜನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಿ.ಎ. ಆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಂಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕೂಪನಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರು ಕುರು ಕಾನಾ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ವೆದಿರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಸ್ಪರ್ಧ‍್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಡೊಲ್ ಫೆಲ್ ಚಲ್ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಚವ್ತೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಫಾದರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಆನಿ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾ ಹಾಚ್ಯಾ 29 ವ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್ ದೋನ್ ನಾಟಕ್ `ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಕಿಣ್ಕುಳೊ’ ಆನಿ `ಟೊಮೆಟೊ’ (ಬೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳ್ ಪ್ರಕಾರಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ `ಹಾಂಡೊ ಉಟ್ಲಾ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಕಿಣ್ಕುಳೊ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಮ್ರಿನ್ ಡಿಸೊಜ, ಸುಜಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ತಶೆಂಚ್ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವ್ರೀಥನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ, ಇಮಾನಿ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿತಿಕಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಆಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಹಾಂಡೊ ಉಟ್ಲಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಡೊನ್ನಾ ಡಿಸೋಜ, ಸಂದೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಆನ್ಸ್ಟಿನ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣಿಂ ನಟನೆ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ, ಸತೀಶ್ ಪಿಬಿ., ಕ್ಲಾನ್ ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಝೀನಾ ಬ್ರಾಗ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಮತಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ . ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಆವಾಜ್ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

2002 ಜನೆರ್ 06 ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತುಲ್ಲಿ ಹಿ ಮಾಂಚಿಯೆ ಶಿಂಖಳ್ ಸರ್ವ್ ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಉತ್ರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಚಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಯನ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಮಾಂಡೊ, ತೊಣಿಯೊ, ಗುಮ್ಟಾ ಪದಾಂ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲಾ.

(ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್)

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626