ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಭೊವ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾಯಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ `ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ’ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, 2022 ಜನೆರ್ 02 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 241 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೊರ್ನಾ ಲೂಯಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ ಹಿಕಾ ತಿಣೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಹೊ ಮಾನ್ ರು. 1 ಲಾಕ್, ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸುನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೆ. ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಾತ್ಕಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆಸ್ತಲೆ.

Lorna

 

Sonal

 

Treeza

 

Vaibhav

 

Jason

 

`ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ’ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೈಭವ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಪಾವುಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ನಿಮಾಣೊ ಹಂತ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಸಮೊರ್ ಲೈವ್ ಚಲ್ತಲೊ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಬಿರುದಾಂ ಸವೆಂ ರು. 50,000/- ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಲಂಡನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಸೋದ್ 5 ಫೈನಲ್ಸಾಂತ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಸುಮೇಳಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೋದ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್24x7 ಹಾಂಚಿ ಆಸುನ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಿಸಿಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್. ಎದೊಳ್ಚೆ 93 ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾಯ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗಾರಾಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ಆಸುನ್, ಗೋವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್, ದುಬಾಯ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂಚೆ ಪೋಷಕ್ ತರ್, ಮಧುವನ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಖತಾರ್, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್, ಸೋನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ಸ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿ, ಮಣೀಪಾಲ್ ಅಟಾಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮುಂಬಯಿ ಆನಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಪೋಷಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಫಾಮಾದ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ವಿವೇಕ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆಂ ಟೊಪ್ 10 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೆಂ ಫೊಟೊಶೂಟ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ.

2020 ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 175 ಜಣಾಂನಿ ಆಡಿಷನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 297 ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 2005, 2008, 2011 ಆನಿ 2014 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಸೋದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸುನ್, ಕೋವಿಡ್ 19 ನಿಯಮಾಂಖಾಲ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626