Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
ಅಂತು ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ ; ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್ ಸುಜಯ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ Dec 9, 2018 : "ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾ... more...

ಡಿಸೆಂಬರ್_09 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್_09 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಭಾಷಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಆಜೂನ್... more...

Mandd Sobhann presents – ‘Kalakar Puraskar’ to Dolla and Prajoth D’sa’s Musical Evening Mandd Sobhann presents – ‘Kalakar Puraskar’ to Dolla and Prajoth D’sa’s Musical Evening
Speaking on the occasion the Chief Guest – Rev. Fr Praveen Martis, Principal, St. Aloysius college said – “Mandd Sobhann... more...


Dolla Mangaluru to receive the 14th 'Kalakar Puraskar' Dolla Mangaluru to receive the 14th 'Kalakar Puraskar'
Oct 23 : For his unparalleled contribution of 6 decades to the field of Konkani Theatre, Shri Avitas Adolfus Cutinha... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239