Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 21.09.18 ವೆರ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ2018-19 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ. 32 ವ್ಯಾ... more...

 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2
Astitva R - will be presenting a play titled ‘Home Sweet Home’, at the 201st Monthly Theatre, on Sunday,... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್'ನಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರಕಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡ 200 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಅಪುಟ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್'ನಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರಕಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡ 200 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಅಪುಟ್
"ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಂಡ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿರಂತರತೆ ಕಾಪಾಡಲು... more...

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ - ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ - ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19
ಕೊಂಕಣಿಯ ಏಕೈಕ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವುಳ್ಳ, 15 ರಿಂದ 35ರ ಹರೆಯದ ಯುವಕ / ಯುವತಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು... more...


Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239