Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
Mandd Sobhann to present 'HOPE BAILA SHOW' on Jan 27 Mandd Sobhann to present 'HOPE BAILA SHOW' on Jan 27
‘Baila’ means ‘Dance’ in Portugese and is understood as such by the Latinos of Europe and Latin America. To the... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ 2019 ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾಂ 1.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. more...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸುನಾಮಿ-2 ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸುನಾಮಿ-2 ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 205 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸುನಾಮಿ-2 ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ನೋರಿನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಗ್ತ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್, 2019 ಜನೆರ್... more...

ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
ಅಂತು ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ ; ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್ ಸುಜಯ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ Dec 9, 2018 : "ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾ... more...

ಡಿಸೆಂಬರ್_09 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್_09 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಸ್ನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಭಾಷಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಆಜೂನ್... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239