1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
International Musical Interaction organised by Mandd Sobhann International Musical Interaction organised by Mandd Sobhann
The International Music Interaction - between Marialena (Austria) on the piano, Amina (Hungary) flautist & the artistes of Sumell (Mandd... more...

ಕಲಾಂಗಣ್ : 206 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣ್ : 206 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಿಯಾತ್ರ್
03.02.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 206 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. more...

ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಬಾಯ್ಲಾ ಶೋ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಬಾಯ್ಲಾ ಶೋ
ಸಮಾಜದ ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು... more...

Mandd Sobhann to present 'HOPE BAILA SHOW' on Jan 27 Mandd Sobhann to present 'HOPE BAILA SHOW' on Jan 27
‘Baila’ means ‘Dance’ in Portugese and is understood as such by the Latinos of Europe and Latin America. To the... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239