Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2
Astitva R - will be presenting a play titled ‘Home Sweet Home’, at the 201st Monthly Theatre, on Sunday,... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್'ನಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರಕಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡ 200 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಅಪುಟ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್'ನಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರಕಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡ 200 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಅಪುಟ್
"ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಂಡ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿರಂತರತೆ ಕಾಪಾಡಲು... more...

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ - ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆ - ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19
ಕೊಂಕಣಿಯ ಏಕೈಕ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2018-19ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವುಳ್ಳ, 15 ರಿಂದ 35ರ ಹರೆಯದ ಯುವಕ / ಯುವತಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು... more...Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239