Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
Mandd Sobhann presents – ‘Kalakar Puraskar’ to Dolla and Prajoth D’sa’s Musical Evening Mandd Sobhann presents – ‘Kalakar Puraskar’ to Dolla and Prajoth D’sa’s Musical Evening
Speaking on the occasion the Chief Guest – Rev. Fr Praveen Martis, Principal, St. Aloysius college said – “Mandd Sobhann... more...


Dolla Mangaluru to receive the 14th 'Kalakar Puraskar' Dolla Mangaluru to receive the 14th 'Kalakar Puraskar'
Oct 23 : For his unparalleled contribution of 6 decades to the field of Konkani Theatre, Shri Avitas Adolfus Cutinha... more...

202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - *ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ* 202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - *ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ*
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸಾಂ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸುಮೆಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಸುಮೇಳ್ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಸುಮೇಳ್ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನ
2018 ಆಕ್ಟೋಬರ್ 07 ರಂದು ಭಾನುವಾರ 6.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ 202 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನವನ್ನು... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239