Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - *ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ* 202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - *ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ*
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸಾಂ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸುಮೆಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಸುಮೇಳ್ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - ಸುಮೇಳ್ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನ
2018 ಆಕ್ಟೋಬರ್ 07 ರಂದು ಭಾನುವಾರ 6.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ 202 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನವನ್ನು... more...

Press Note - 14TH KALAKAR PURASKAR Press Note - 14TH KALAKAR PURASKAR
Applications / Recommendations are invited from Konkani artistes of Karnataka origin, of any dialect, religion, caste and creed, for the... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 21.09.18 ವೆರ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ2018-19 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ. 32 ವ್ಯಾ... more...

 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2 Press Note - 201st Monthly Theatre on Sept 2
Astitva R - will be presenting a play titled ‘Home Sweet Home’, at the 201st Monthly Theatre, on Sunday,... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239