1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಖಮಿರಾಂತ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫುಗ್ ಜೊಡುನ್ ಫುಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಮಿರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫುಗ್ ಜೊಡುನ್ ಫುಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
"ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಜಿರುನ್ ವೆತಾತ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : `ಖಮಿರ್' ರಜಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : `ಖಮಿರ್' ರಜಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ
``ಕಿಣ್ವಗಳ ಬಳಕೆಯಿದಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗು ಬಂದು ದ್ವಿಗುಣ, ತ್ರಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ... more...

ಖತಾರಿಗೆ ಕಲಾಕುಲ್ ತಂಡ ಖತಾರಿಗೆ ಕಲಾಕುಲ್ ತಂಡ
ಖತಾರಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ 27 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು, ಕೊಂಕಣಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ತಂಡವು ತೆರಳಿದೆ. ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬರೆದು... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್: ಆಧಾರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಣಿ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್: ಆಧಾರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಣಿ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್
ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239