1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಕಲಾಂಗಣ್ : ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಖಿಣಾಂಕ್ ಸಂಗಿತಾಚೊ ರಂಗ್ ಭರ್ಲಲಿ 'ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್' ಕಲಾಂಗಣ್ : ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಖಿಣಾಂಕ್ ಸಂಗಿತಾಚೊ ರಂಗ್ ಭರ್ಲಲಿ 'ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್'
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 229ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 07-02-2021 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಗಾವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್... more...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 07 ವೆರ್ 'ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್' ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 07 ವೆರ್ 'ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್'
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 229 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್’... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ : ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ : ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್, 2021ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ದಶೆಂಬ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ... more...

Traditional Konkani Songs' Online Certificate Course Traditional Konkani Songs' Online Certificate Course
Mandd Sobhann to start Traditional Konkani Songs' Online Certificate Course in association with SKA London... more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239