1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್: ಆಧಾರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಣಿ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್: ಆಧಾರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಣಿ ಆನಿ ಉಮಾಳೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್
ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್... more...

ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ನಾಟಕ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ನಾಟಕ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಸರಣಿಯ 207 ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿಯಿಂದ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ (ಜಲಪ್ರಳಯ) ನಾಟಕ 03.03.2019 ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜೆರಿ... more...

ಕಲಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿ ಕಲಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿ
ಜಪಾನಿನ ಯುಟ್ಸುನೋಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ (Utsunomiya) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಶಕ್ತಿನಗರದ... more...

ಮಾರ್ಚ್ 03 : ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ `ಬುಡ್ತುಗೋಲ್’ ನಾಟಕ ಮಾರ್ಚ್ 03 : ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ `ಬುಡ್ತುಗೋಲ್’ ನಾಟಕ
2019 ಮಾರ್ಚ್ 03 ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಸರಣಿಯ 207 ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಾಂಗಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್‍ನ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239