1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Mandd Sobhann

Kalaangann

Konkani Museum

Founders

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario

Top News

ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ – ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. NSD ಪದ್ವೆದಾರ್ ಸವಿತ ರಾಣಿ ಹಿ ಹೆಂ... Read more

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ತೆವ್ಳೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ತೆವ್ಳೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ 266 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 2024 ಫೆಬ್ರೆರ್ 04 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. more…

ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಡ್ ಲೈವ್ ಮಾಂಚಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಡ್ ಲೈವ್ ಮಾಂಚಿ
23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. more…

ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ – 500ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ – 500ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬ್ಲೊಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ 500ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ 29-12-23 ವೆರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. more…

more news

Osmitay

Prev Next

Upcoming Events

Error: No articles to display

Culture and Identity

Media Coverage

Cultural troupes

Pintur

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626