1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, 6.10.19 ರಂದು, 214 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ ಸುಮೇಳ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ... more...

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತನ್ನ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ ಸುಮೇಳ್ ವತಿಯಿಂದ 06-10-19 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಂದು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆಯ... more...

Agrar: Closing Ceremony of Konkani Traditional Songs' Course Agrar: Closing Ceremony of Konkani Traditional Songs' Course
The Closing Ceremony of the Konkani Traditional Songs Course, organized by Mandd Sobhann in association with the Agrar Choir, was... more...

ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ದೋನ್ ಆಯ್ತಾರಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಆಗ್ರಾರ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 15.09.19 ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239