1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ ಚಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ ಚಲ್ಲೆಂ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ 30.01.23 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಬಾಪಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ... more...

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನವಿ ಹುಮೆದ್ ಭರ್ಲಲಿ `ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಪದಾಂ ಮಧುರ್’ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನವಿ ಹುಮೆದ್ ಭರ್ಲಲಿ `ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಪದಾಂ ಮಧುರ್’ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ 22ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 01-01-23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಉಬೆ... more...

Osmitay - Konkani movie poster release Osmitay - Konkani movie poster release
On 11-12-22, the poster launch event of Mandd Sobhan's debut film Osmitay (Identity) was held at Kalangann, Shaktinagar. Tulu film... more...

Mandd Sobhann's Konkani Movie Poster Release Program Mandd Sobhann's Konkani Movie Poster Release Program
Konkani's Premier Cultural Organisation, Mandd Sobhann, is now making its debut in the film industry, and has organized a Poster... more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626