1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ನವೆ ಸೊಜೆರ್ : ಫವಾರೊ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ನವೆ ಸೊಜೆರ್ : ಫವಾರೊ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ
"ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ನವೆ ಸೊಜೆರ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್,... more...

ಫವಾರೊ ರಜೆ ಶಿಬಿರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫವಾರೊ ರಜೆ ಶಿಬಿರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫವಾರೊ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ 28.04.23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಯುವ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ್... more...

256 ವ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 58 ವೆಂ ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣ್ 256 ವ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 58 ವೆಂ ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣ್
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ 256 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 02-04-2023 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣೆಂ... more...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್
ಎಕೌಂಟ್ ಆನಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆನಿ ದಫ್ತರಾಚೊ ಹೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ದಫ್ತರಾಂತ್... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626