1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
The much awaited Konkani movie ‘Osmitay’ will hit the screens on September 15 The much awaited Konkani movie ‘Osmitay’ will hit the screens on September 15
The highly anticipated Konkani film, ‘Osmitay’, is set to grace the silver screens on September 15th, marking a significant milestone... more...

ಮನಾಂ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಲಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಚಿ 'ಕೊಂಕಣ್ – ಭಾರತ್ ಸಂಗೀತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್' ಮನಾಂ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಲಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಚಿ 'ಕೊಂಕಣ್ – ಭಾರತ್ ಸಂಗೀತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್'
ದೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಫುಲೊಂವ್ಚಿ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 260 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣ್ – ಭಾರತ್ (ಸಂಗೀತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್) ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್... more...

ಕಲಾಂಗಣ್ : ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚಿ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ 259 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಎಮ್ಮಾವ್ಸ್ ಕಲಾಂಗಣ್ : ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚಿ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ 259 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಎಮ್ಮಾವ್ಸ್
"ಕಲಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ .ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವಾಂ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಡಳ್ತೆಂ, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ... more...

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ನವಿ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಂತುಂ ನಾಟಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ... more...

Read all news ...

IMAGE

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626