1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 2021-22 ಸಮಿತಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 2021-22 ಸಮಿತಿ
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ 34 ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 05 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ... more...

‘KURU KURU KANA’ : BALL-GITAM SPO’RDHO ‘KURU KURU KANA’ : BALL-GITAM SPO’RDHO
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ ಕುರು ಕುರು ಕಾನಾ - ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ವಿಭಾಗ್ 1. ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್... more...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 231 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ `ತುಜೆವಿಣೆಂ’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 231 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ `ತುಜೆವಿಣೆಂ’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ 231 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ "ತುಜೆವಿಣೆಂ" ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ 4.4.21 ವೆರ್... more...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ `ಪಿಲಾತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ’ ಚಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ `ಪಿಲಾತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ’ ಚಲ್ಲಿ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 230 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ 07-03-2021 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪಿಲಾತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್... more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239