1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Mandd Sobhann

Kalaangann

Konkani Museum

Founders

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario

Top News

ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ | ಮಾಂಚಿಯೆರ್‌ ಸಾದರ್‌ಪಣಾಚಿ ಆಪ್ರೂಪ್‌ ಸಂಧಿ | ನಾಚ�…

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾಚೆ ನವೆ ನಾಚ್ಪಿ ಇತ್ಲೆ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜೋಶಾನ್ ನಾಚ್ತಾತ್, ನಾಚ್ಪಾ ಮೆಟಾಂನಿಂಚ್‌ ವೆದಿಕ್‌ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್‌ ಸಕ್ತಾತ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್... more

ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಹಾಡು ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಹಾಡು
ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತಾರೆ. ಮೌನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. more…

ಸಾಂತಾಂತೊನ್‌ ಬಾಪ್‌ಯಿ ವೆದಿಕ್‌ ಆಯ್ಲೊ ; ʻಸಾತ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್‌ʼ ಲೊಕಾಕ್‌ ರುಚ್ಲೊ ಸಾಂತಾಂತೊನ್‌ ಬಾಪ್‌ಯಿ ವೆದಿಕ್‌ ಆಯ್ಲೊ ; ʻಸಾತ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್‌ʼ ಲೊಕಾಕ್‌ ರುಚ್ಲೊ
ಕರೆಜ್ಮಾ ಕಾಳಾರ್‌ ಹಾಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೆಪಾಂತ್‌ ಧರ್ಮ್‌, ಧಾರ್ಮಿಕ್‌, ಭಾವಾಡ್ತ್‌, ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್‌ ರಿತಿನ್‌ ದಾಕೊವ್ನ್‌, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್‌ ಈಟ್‌ ದಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ʻಸಾತ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್‌ʼ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್‌ಭರ್‌ ಲೊಕಾಕ್‌ ರುಚ್ಲೊ. more…

ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಇದರ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ `ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ’ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. more…

more news

Osmitay

Prev Next

Upcoming Events

Culture and Identity

Media Coverage

Cultural troupes

Pintur

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626