1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Mandd Sobhann

Kalaangann

Konkani Museum

Founders

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario

Top News

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ `ಐಸಿಯು'

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 270 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ  ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ `ಐಸಿಯು'  ನಾಟಕ್ ಜೂನ್ 02, 2024 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕ್... more

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಜಲ್ಮಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಂಸೊಧ್ ಅನುದಾನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಜಲ್ಮಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಂಸೊಧ್ ಅನುದಾನ್
ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಅಮೃತೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ಭಾಸ್, ಸಂಗೀತ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಘಟನ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಮಾಳಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವ್ಹಡಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ‘ಎರಿಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಂಸೊಧ್ ಅನುದಾನ್’ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾ. more…

ಗ್ಲೇಡಿಸ್‌ ರೇಗೊನ್‌ ರಿಕ್ಷಾಡೈರಿ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್‌ ರೇಗೊನ್‌ ರಿಕ್ಷಾಡೈರಿ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ
ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 22 ವೆಂ ಆನಿ ರೊನಿ ಅರುಣ್‌ ಹಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ʻರಿಕ್ಷಾ ಡೈರಿʼ 09. more…

ತಾಲೆಂತಾಚ್ಯಾ ವೊಪೆನ್ ವೆದಿರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಿಂ ಶಿಬಿರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಲೆಂತಾಚ್ಯಾ ವೊಪೆನ್ ವೆದಿರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಿಂ ಶಿಬಿರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ವಿಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್: ಶರ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬೊಂದೆಲ್ (ನಾಚ್), ಆಲನಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ನಾಟಕ್), ವಿಯೊನಾ ಜಾನಿಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಗಾಯಾನ್) ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮತಾಯಸ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ) ವೋಪ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಕಲಾಂಗಣಾಚಿ ಉಗ್ತಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಚ್ ನಾಟಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರ್ವಿಂ ರಂಗ್ರಂಗಾಳ್ ಕೆಲಿ. more…

more news

Greetings

Osmitay

Prev Next

Upcoming Events

Culture and Identity

Media Coverage

Cultural troupes

Pintur

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626