ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಸುಮೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ 2023 ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 01.10.23 ವೆರ್, 262ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಮನಾಯ್ಲೊ. ಹ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸೈಮನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಸಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಸಮನ್ವಯಿ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವೆದಿರ್ ಆಸುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಸೈಮನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿತಚ್ 262 ವಿ ಮಾಂಚಿ ವಿಜೆವಿಣೆಂ ವಿಯೊಲ್ ವಿಣೆಂ (unplugged) ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂಚೆರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾತ್ ಸುರಾಂಚೊ, ಸಾತ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಶಿಂವ್ರಾಯ್ಲೊ. ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಭಾಶೆಚಿಂ 12 ಪದಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ instrumental ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್, ಕವಿತಾ ಜೊರ್ಜ್, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಿಮೊನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಡಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮೆಲ್ವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ, ವೆಲನಿ ಗೋವಿಯಸ್, ವರ್ಲಿನ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೇಡನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಒಲಿನ್ ಥಿಯೊಡೊರ್, ನಿಶಾನ್ ತಾವ್ರೊ, ರೂಬನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಫೆವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಬ್ರಾಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ನೀಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳೆ ದಿಲೆ.

ರಸಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಗಿಟಾರ್), ಶೊನ್ ಪಿಂಟೊ (ಡ್ರಮ್ಸ್ / ಕಹುನ್) ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ (ಪಿರ್ಲುಕ್), ಆನ್ಸ್ಟನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ವಯೊಲಿನ್), ಮಿಲ್ಟನ್ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ (ಬೇಝ್), ಮೆಕ್ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಪಿಯಾನೊ / ಗಿಟಾರ್) ಆನಿ ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ (ಪಿಯಾನೊ) ಹಾಣಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಬಾಯ್ಲಾ ಸವೆಂ ಮಾಂಚಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ.

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626