Applications are invited for the 2016-17 batch of Kalakul – Konkani’s lone professional theater repertory. Konkani boys and girls within the age group of 15-35 years who are interested in Konkani theater are eligible to apply. Applications are available at Kalaangann, Shakthinagar, Mangalore (Phone:2230489/2232239). Selection will be held on Sunday, June 19th, at 10 a.m. at Kalaangann. Selected artistes will get 2,500/- stipend per month and in addition to this honorarium will be paid per show. Hostel facility is also available. Repertory is functioning daily (Mon-Fri) from 6 p.m. to 8.30 p.m..

ಕೊಂಕಣಿಯ ಏಕೈಕ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’, 2016-17ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ,  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವುಳ್ಳ, 15 ರಿಂದ 35ರ ಹರೆಯದ ಯುವಕ / ಯುವತಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಯು  ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಕ) ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8.30 ತನಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರು. 2,500/- ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತೀ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 19, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಪತ್ರಗಳು ಕಲಾಂಗಣ್‍ನಲ್ಲಿ (2230489/2232239) ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ನಗರದ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚ್ಯಾ 2016-17ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 15-35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅರ್ಜೆ ಪತ್ರಾಂ, ಕಲಾಂಗಣ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಫೋನ್ : 2230489 / 2232239) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 19ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸ್ತಲಿ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ರು. 2,500/- ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸಾ ಹರ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭಾತೆಂ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 8.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ - ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಖೆಳುಂಕ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ 5 ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ (ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್).  

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626