ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸಾಂ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸುಮೆಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 202 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್' ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 07-10-18ವೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.

60 ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಫಿಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ `ಸಂಗೀತ್ ಸೌರಭ್ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಮೇಳಾ ತರ್ಪೆನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಷಾ ಎನ್ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಸುಮೆಳ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾರಿ, ಸೊಭಿತ್ ಬೆಲಾರ್‌ಮಿನಾ, ಚೆಡ್ವಾಗೋ ಚೆಡ್ವಾ, ದೆರಾಂತುಚ್ ಸಾಂಕೊ, ಸದಾಂ ಹಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆತಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಂಡೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಜೊ ವಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ರಾಕ್ತಾ, ಗಿಮಾಂತ್ ಅಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥ್ವಿ, ಪಿಂಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ, ಕಲ್ವಂತಾಚ್ಯಾ ಕಮ್ರಾವೆರಿ ಆನಿ ಗುಮಟ್ ಪದ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಹೊ ತಾಂಡುಲೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಶೆಂತ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರಾನ್ ಬರೊವ್ನ್ ರಬೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ `ಅಮಾರೋ ಪೊರಾನೋ ಜಹಾ ಚಾಹಿ' ಜೈಸನ್ ಲೋಬೊನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮಾ ಥಾವ್ನ್ `ಬ್ಲೂ ಬೆಯೊ' ಲಿಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಆಖೆರಿಕ್ ನಿಗ್ರೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪದ್ ಜೊಶ್ವಾ ಫಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸುಮೇಳ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಚಾಫ್ರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ.

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕವಿತಾ ಜೊರ್ಜ್, ಬರ್ತಾ ಪಿಕಾರ್ಡೊ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸೊನಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಡಿಯಾಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮೆಲನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ರಿಯಾ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಆರ್‍ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮಿಥುನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ನೆಹಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಆಸ್ಟನ್, ಹೇಯ್ಡನ್, ಒಲಿಟಾ, ಜೊಯ್ಲಿನ್, ಒಶಿನ್, ಲಿಶಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ `ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗೊಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಬ್ಲೂ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಶೆತಾಂ ಮೆರೆರ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್, 1950-1990 ಬೊಲಿವುಡ್ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಖಳ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಮೆಡ್ಲಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ, ನೀಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸೆಲ್ ವಾಜ್, ಪ್ರೀಮಲ್ ಸೆರಾವೊ, ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ರೇಗೊ, ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನೋ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಅನಿಶಾ ಡಿಸೋಜ, ಆನೆಟ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಚ್ಯಾರ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಗಿಟಾರಾರ್ ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೀ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ತಬ್ಲಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ದೆ. ಸೀಮಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಿಕಾ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಸೀಮಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626