ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ 22ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 01-01-23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಸಾಂಜೆಕ್ ಫಾಮಾದ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ‍್ವಾಹಕ್‌, ನಟ್‌ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಮನೋಹರ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್‌ ಮಾರುನ್‌ ಚಲಾವಣ್‌ ದಿಲೆಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್‌ "ಅಸ್ಮಿತಾಯ್"‌ ಹಾಚಿ ಮುಖೆಲ್‌ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್‌ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಂಚುನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ನಟಿಕ್‌ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾವರ‍್ವಿಂ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್‌ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿ ಮುಖೆಲ್‌ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್‌ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ಹಿಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್‌ ಘೋಷಿತ್‌ ಕೆಲಿ. ವೆದಿರ್‌ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್‌ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಗೌಡ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಚರಣ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್‌ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಇಜಯ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಬೊಂದೆಲ್, ರೊನಿ ಡಿಸೋಜ ಇಜಯ್, ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಜೊಸ್ಸಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಬಜ್ಪೆ, ಅನ್ನಾ ಡಿಸೋಜ ಬೆಂದುರ್, ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಗಿತಾಂ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲಿಂ. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೊನಿ ಬೊಂದೆಲ್, ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ವಲ್ಲಿ ವಾಸ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‌ ಸಜವ್ಣೆಂತ್‌ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂನಿ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಧಲಯ್ಲಿಂ.

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ (ವಯೊಲಿನ್), ಉಮೇಶ್ ಇಡ್ಯಾ (ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ಫೊನ್), ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್), ಸ್ವೀಬರ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್), ಕೀರ್ತಿ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್) ಆನಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ (ಡ್ರಮ್ಸ್) ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್‌ ಸಾಂಗಾತ್‌ ದಿಲೊ. ಡೊರಾ, ಇಡಿತ್, ರೆನ್ನಿ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಹಾಣಿಂ ನಾಚ್‌ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲೆ. ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಹಾಣೆಂ ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೀ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲಿ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626