ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ 400 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ 17.11.23 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಎಸೋಶಿಯೆಶನ್ ಒಫ್ ಕೆನಡಾ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಕೆನಡಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಿಎ ಒಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಬಾಪ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ನಟಿ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಬೋಳ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಾವ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೊನಿ ಅರುಣ್, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ ಆಲ್ವಿನ್ ವೇಗಸ್, ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಜೊವಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಸರಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಚಲ್‌ಚಿತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಹಾರೊ ಘೆವ್ನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ 13 ದೇಶಾಂನಿ, 64 ದಿಸಾಂನಿ 400 ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆಜ್ ಕುವೆಯ್ಟ್, ಸಲಾಲ-ಒಮಾನ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭಾರತ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಶೋ ಚಲ್ಲೆ.

ಭಾರತ್, ಯುಎಇ, ಕುವೆಯ್ಟ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಒಮಾನ್, ಸಾವ್ದಿ, ಕತಾರ್, ಯುಎಸ್‌ಎ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ಆಯರ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಲಿ ಆಸಾ.

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಶೋ ಆಸುನ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯಾಚೆ ಸಹವಾಸಿ ಆನಿ ಶಿಬಂಧಿ, ಶೆಜಾರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626