ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ 33 ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಮಹಾಸಭಾ 04-10-20 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ವಿಂಚ್ಲೆ.

ಗುರ್ಕಾರ್ : ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಬಜಾಲ್
ಸಂಘಟಕ್ : ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಬೊಂದೇಲ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಂದುರ್
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಖಜನ್ದಾರ್: ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕದ್ರಿ
ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ : ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸ್, ಕಾರ್ಕಳ್

ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ಕಲಾಕುಲ್ : ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ
ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್: ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕದ್ರಿ
ಸುಮೇಳ್ : ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ್ : ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೆಲರಾಯ್
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ : ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ
ಯೆವ್ಜಣ್ ಸಮನ್ವಯಿ : ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ವಾಮಂಜೂರ್

ಸಾಂದೆ :
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ ಆಗ್ರಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಎಮ್. ನಾಯಕ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಲವೀನಾ ದಾಂತಿ ಫಜಿರ್, ಜೊಯೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಅತ್ತೂರ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್

ಪ್ರತಿನಿಧಿ :
ಗೊಂಯ್ : ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ದುಬಾಯ್ : ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ
ಖತಾರ್ : ಸುನೀಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ
ಯುಎಸ್‍ಎ : ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್

ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೆ ಸಾಂದೆ :
ಪಿರ್ಜೆಂತ್ : ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ,
ಕಲಾಂಗಣ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ : ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626