ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾಯಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಫರ್ಧೊ `ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್-5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ' ಟೊಪ್-10 ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಂತಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ `ಟೊಪ್ 10’ ಹಂತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಹೆ: ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್; ವೈಭವ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಗೋವಾ; ರೈನಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್; ಮಾರ್ವೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಡುಪಿ; ಜೀವನ್ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಿದ್ದಿ, ಮುಂಡಗೋಡ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಲೀಶಾ ಗ್ರೇಟಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ದೇರೆಬೈಲ್, ಸೋನಲ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಲವೀಟಾ ರೊಲಿಟಾ ಡಿಸೋಜ, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಟ್ರೀಜಾ ಲೊಪೆಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೀಮಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ. ಹ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ರು. 10,000 ನಗ್ದೆನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

ಫುಡೆಂ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಫೈನಲ್ ಫೊರ್ ಹಂತ್ ಆಸುನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚಲೊ ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಚಲಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕುನ್ ಯೆತಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ರು. 50,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಆನಿ ಬಿರುದ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಎ. ಲಂಡನ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಂಡನಾಕ್ ವೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಧಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಕ್ಟೋಬರಾಚಿ 239 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಣಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಆಂಕ್ಡೆ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಿಸಿಟಿವಿ ಗೋವಾ ಹೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್.

2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ತಶೆಂಚ್ ಗೋವಾ ಆನಿ ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 175 ಜಣಾಂನಿ ಆಡಿಷನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ 2005, 2008,2011 ಆನಿ 2014 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಸೋದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626