ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ 256 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 02-04-2023 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 58 ವೆಂ ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್ ಹಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಡಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಿಮೊನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಆಯುಶ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾ. ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ (13 ಪದಾಂ) ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (2 ಪದಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಲಿಖ್ಲಲ್ಯಾ 15 ಪದಾಂಕ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ.

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ವಯೊಲಿನ್), ಉಮೇಶ್ ಇಡ್ಯಾ (ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೊನ್), ದಾಮೋದರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (ತಬ್ಲಾ), ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್), ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ (ಪಿರ್‍ಲುಕ್), ಡಿಲನ್ ಕಲ್ಡೇರಾ (ಬೊಕ್ಸ್ ಗಿಟಾರ್), ರಸಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್), ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೀಬೋರ್ಡ್), ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ (ಕೀಬೋರ್ಡ್) ಆನಿ ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್ (ಗುಮಟ್) ಹಾಣಿಂ ಸಂಗಿತಾಚೊ ಆತ್ವೊಚ್ ಭಕ್ತೆ ಭೊಂವಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ವೆದಿ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ಕವಿ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರಸ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಶೈಲೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626