ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫವಾರೊ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ 28.04.23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಯುವ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲಲಿ ರೆಮೊನಾ ಇವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆಂ ಫವಾರೊಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿ ಚಾಲೂ ಕರ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಶಿಬಿರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ``ಆಪುಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಳುಲ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಾಪರ್ಲಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತುಮ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಫುಲಯಾ. ದಿಲ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಾಪಾರಾ. ತಾಲೆಂತಾಂ ಸೊಭಯಾ’’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಖಜನ್ದಾರ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಸಾಂದೊ ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಭೆಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಮೇಲ್ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆಸ್ತಲೆ. ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಡಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪಿಸ್ ಆನಿ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಶ್ವಿಲ್ ಕುಲಾಸೊ ತಶೆಂಚ್ ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಡೆಲಿಶಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣಾಂತ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಫಾ ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ವಿಭಾಗ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಯೋಗ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಅನಿತಾ ಟಿಚರ್, ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಹೆರ್ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆಸಾತ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚಿಕ್ ಮಗ್ಳುರ್, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕಾಸರ್ ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್ 46 ಚಲಿಯೊ ಆನಿ 31 ಚಲೆ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 77 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಯ್ 07 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 257 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626